AL-IDAH, J. E.; ASIA KAREEM. تہذیب اسلامی كی عالمگیریت. Al-Idah , v. 20, n. - 1, p. 66 - 84, 21 Aug. 2019.